Reiniging en onderhoud van ventilatiesystemen

Hedendaagse bouwmethodes en een goed werkend ventilatiesysteem zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het stopt echter niet bij het plaatsen en in dienst nemen van de ventilatie-installatie. Een regelmatig en goed onderhoud is noodzakelijk om gedurende lange tijd optimaal van gezonde ventilatielucht te kunnen genieten.

Het reinigen/vervangen van filters van uw ventilatie-installatie kan u eventueel zelf doen. Uw ventilatiesysteem in topconditie houden vergt echter meer dan dat. Kanalen reinigen, warmtewisselaar reinigen, e.d. … dat laat u beter over aan een vakman!


Reinigen van de ventilatiekanalen

De luchtkanalen transporteren de verse buitenlucht naar de ruimtes en voeren de vervuilde lucht van de ruimtes naar buiten af. Deze vervuilde lucht bevat vaak stof- en vetdeeltjes. Het vuil zet zich af tegen de wanden van het kanalennet en hoopt steeds meer op. Hierdoor zal de luchtweerstand toenemen waardoor de ventilatiecapaciteit daalt.

Op tijd en stond de kanalen grondig reinigen houdt de kanalen in topconditie!


Reinigen van de warmtewisselaar

De warmtewisselaar van een ventilatie-unit haalt de warmte uit de vervuilde afvoerlucht en draagt ze over aan de verse toevoerlucht. Hierdoor wordt een groot deel van de warmte in de woning gerecupereerd. Stof- en vetdeeltjes zullen zich na verloop van tijd ook vastzetten in de wisselaar. Dit kan leiden tot:

 • verminderd rendement: de warmteoverdracht van de afgevoerde lucht aan de verse toevoerlucht verloopt niet meer optimaal
 • hogere luchtweerstand en dus een daling van de ventilatiecapaciteit
 • toename van het elektrisch verbruik van de ventilatoren
 • Geen onderhoud zal uiteindelijk resulteren in het dichtslibben van de warmtewisselaar.

Wat houdt een onderhoud in?

Ventilatie type C

 • Interne reiniging van de ventilatie-unit
 • Reinigen van de afvoerkanalen
 • Reinigen van de ventielen
 • Reinigen van de toevoerroosters
 • Camera-inspectie
 • Inregelen van de ventielen zodat de correcte debieten opnieuw gehaald worden

Ventilatie type D

 • Interne reiniging van de ventilatie-unit
 • Reinigen van de warmtewisselaar
 • Vervangen van de filters
 • Reinigen van de toevoer- en afvoerkanalen
 • Reinigen van de ventielen
 • Camera-inspectie
 • Inregelen van de ventielen zodat de correcte debieten opnieuw gehaald worden

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan.

Wil u tussentijds zelf uw filters vervangen? Wij leveren alle filters voor de meest gangbare installaties.