Waarom ventileren?

In de hedendaagse bouwmethodes is luchtdichtheid een belangrijk thema geworden bij het behalen van de opgelegde energieprestatienormen.

Vóór de EPB-regelgeving werd hieraan weinig aandacht besteed en kampten gebouwen vaak met ongecontroleerde ventilatieverliezen. Dit resulteerde in enerzijds te veel of anderzijds te weinig ventilatie, elk met hun specifieke gevolgen:

  • te veel ventilatie geeft aanleiding tot een groter energieverlies en dus hogere stookkosten
  • te weinig ventilatie resulteert in een slechte luchtkwaliteit en vochtproblemen

Door het toepassen van een correct werkend mechanisch ventilatiesysteem zal steeds een goede luchtkwaliteit gegarandeerd blijven waarbij de warmteverliezen gecontroleerd en tot een minimum beperkt worden.