De Ventilisten

De Ventilisten leveren en plaatsen ventilatie-installaties in uiteenlopende gebouwen, zowel residentieel als niet-residentieel.

Wij onderscheiden ons door theorie en praktijk samen te brengen in al onze realisaties. We zijn er van overtuigd dat een correct werkend ventilatiesysteem een belangrijke meerwaarde biedt aan alle gebouwen die volgens de huidige bouwmethodes worden opgetrokken.

Onze projecten worden daarom steeds gerealiseerd vanuit dezelfde visie: kwaliteitsvolle installaties afleveren die voldoen aan alle eisen van de STS P 73-1 voor woningen, maar ook voor niet-residentiële gebouwen.