Ventilatie systeem D

Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al dan niet in combinatie met vraagsturing d.m.v. sensoren voor CO2, vochtigheid, aanwezigheid, ...

Mechanische toevoer van verse lucht via een elektrische ventilator in de droge ruimtes. Doorstroming van lucht via roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Mechanische afvoer van vervuilde lucht via een elektrische ventilator in de natte ruimtes.


Voordelen
Nadelen
 • uitgerust met warmteterugwinning waardoor een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht wordt gerecupereerd en herbruikt om de toevoerlucht voor te verwarmen
 • minder problemen met over- of onderdruk
 • korte, intensieve ventilatie is mogelijk door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen
 • energiegebruik van de 2 elektrische ventilatoren


Ventilatie systeem C

Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, al dan niet in combinatie met vraagsturing d.m.v. sensoren voor CO2, vochtigheid, aanwezigheid, ...

Natuurlijke toevoer van verse lucht via toevoerroosters in vensters of buitenmuren van de droge ruimtes.

Doorstroming van lucht via roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Mechanische afvoer van vervuilde lucht via een elektrische ventilator in de natte ruimtes.


Voordelen
Nadelen
 • korte, intensieve ventilatie is mogelijk door het debiet van de ventilator tijdelijk te verhogen
 • kans op onderdruk in het gebouw waardoor rookgassen van kachels of open haard naar binnen worden getrokken
 • energiegebruik van de elektrische ventilator


Ventilatie systeem B

Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer

Mechanische toevoer van verse lucht via een elektrische ventilator in de droge ruimtes.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Natuurlijke afvoer van vervuilde lucht in de natte ruimtes via verticale afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok uitmonden. Dit systeem is theoretisch mogelijk, maar wordt in de praktijk zelden toegepast.


Voordelen
Nadelen
 • korte, intensieve ventilatie is mogelijk door het debiet van de ventilator tijdelijk te verhogen
 • energiegebruik van de elektrische ventilator


Ventilatie systeem A

Natuurlijke toevoer en afvoer

Natuurlijke toevoer van verse lucht via toevoerroosters in vensters of buitenmuren van de droge ruimtes.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Natuurlijke afvoer van vervuilde lucht in de natte ruimtes via verticale afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok uitmonden.


Voordelen
Nadelen
 • lage kostprijs
 • weinig onderhoud
 • geen elektrisch verbruik van ventilatoren
 • het systeem realiseert een schouweffect op basis van de winddruk en de luchtdruk. Bijgevolg is het niet, of zeer beperkt regelbaar. B
 • Bij veel wind treden soms grote warmteverliezen op. Het is dus weinig energiezuinig
 • soms koudegevoel aan vensters
 • bij sommige weers-omstandigheden kan de ventilatie onvoldoende zijn
 • de hoog uitstekende afvoerkanalen ogen niet altijd mooi